آن که حقیقت را نمی داند نادان است ولی آن که حقیقت را می داند و آن را پنهان می کند جنایتکار(تبهکار) است. (برتولت برشت)

 

“ شكل گيري حكومت هاي خودكامه بدون حضور روشنفكران كوته بين و حقير ممكن نيست. اين گونه روشنفكران در عمل به رژيمي خدمت مي كنند كه مدعي مبارزه با آنند.”   (هانا آرنت انديشمند آلماني ضد نازي)      

                                                                                                        

ART EN EXIL

 

 

آشنايي با انجمن      تئاتر     سينما    

شعر         نشريات 

موسيقي      سه روز بر ضد خشونت٬تبعيض و نژادپرستي  

برنامه راديو      پیوندها   

پيشنهادهاي شما      گوناگون      بلاك جاك   

 

انجمن هنر در تبعيد، هيچگونه مسئوليتي درباره محتويات مقالات نداشته و مسئوليت

هر مقاله با نويسنده آن ميباشد.

آراي نويسندگان، لزوما راي انجمن هنر در تبعيد نيست.

استفاده از مطالب و عكس هاي اين سايت با ذکر ماخذ آزاد است

 

 

  

 

 

 

 

Menu en Français            

 

به سایت فارسی فرانسه

انجمن هنر در تبعید خوش آمدید

www.artenexil.net

 

N° SIRET: 437 710 577 00010

(Code APE : 923 A Association loi 1901)

©Copyright 2003 Art En Exil

(All Rights Reserved)